http://www.spesialoppdrag.no

ISS (tidligere Opplysningen 1881)

Bygning på 315 m2 grunnfalte bygget i 1987 som lagerhall. Nå ombygget til moderne kontorlokaler og utleid til ISS.  Vakker beliggenhet ved Movatnet i Norheimsund.

  • 800 m2 over 3 etasjer.


Hovedetasje m/fasade mot riksvegen:

Fasade mot Kvamskogen:

 

Produksjonssal under åpningen:

 

Kantina: