http://www.spesialoppdrag.no
Spesialoppdrag Eiendom AS ble stiftet i 1981 som transportbedrift.  Virksomheten består i dag av utleie av lokaler på eiendommene i Steinsdalsvegen 39/43, Norheimsund, Hardanger. 
Kontaktperson er Stein Brynjolf Pedersen.