http://www.spesialoppdrag.no

 

               

                              

                 Utleie av industribygg:   Salgslokaler
                                                           Kontorer - lager
                                                           Pr
oduksjonslokaler

                 Eindomsutvikling:           Spesialoppdrag Prosjekt AS

                

BYGGELØYVE FOR 18 REKKEHUS
Boligene ligger for salg hos Eiendomsmegler Vest. Reguleringsplan for Strømme gård. Se flere bilder på www.heimhug.no
Mer info